Tuesday, 30 January 2018

TETAP PILIH PERJUANGAN ISLAM

Sirah Nabi Muhammad SAW perlu dijadikan pengajaran bagi kita semua. Bila mana dakwah Baginda semakin hari semakin berkembang, ia mendatangkan kerisauan pada golongan musyrikin dan menyebabkan mereka tergugat dengan ajaran Islam yang Nabi bawa.

Jadi, mereka merancang untuk memberi tawaran kepada Nabi agar Baginda meninggalkan Islam.

Maka pada suatu hari Utbah bin Rabiah bertemu Baginda dan berkata: “Wahai Muhammad, jika dengan dakwah yang kamu lakukan itu engkau ingin mendapatkan harta kekayaan, maka akan kami kumpulkan harta kekayaan yang ada pada kami untuk engkau, sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di kalangan kami".

"Jika engkau menginginkan kehormatan dan kemuliaan, engkau akan kami angkat sebagai pemimpin, dan kami tidak akan memutuskan persoalan apa pun tanpa persetujuan engkau."

"Jika kamu ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan engkau sebagai raja kami. Jika engkau tidak sanggup menangkal jin yang merasuk ke dalam jiwa engkau, kami bersedia mencari tabib yang sanggup menyembuhkan engkau, dan untuk itu kami tidak akan menghitung-hitung berapa bayaran yang diperlukan sampai engkau sembuh.”

Nabi Muhammad S.A.W hanya menjawab dengan membaca firman Allah dari surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 13 yang bermaksud:

Haa, Miim. (1)

Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (2)

Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. (3)

Ia membawa berita yang mengembirakan (bagi orang-orang yang beriman) dan membawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar); dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar (tidak mahu mengetahui dan memahaminya), maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya.(4)

Dan mereka berkata: "Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan pada telinga kami penyumbat (menjadikan kami tidak dapat mendengarnya), serta di antara kami denganmu ada sekatan (yang memisahkan fahaman kita); oleh itu, bekerjalah engkau (untuk ugamamu), sesungguhnya kami juga tetap bekerja (untuk mempertahankan kepercayaan kami)! " (5)

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Satu; maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus (yang membawa kepada mencapai keredaanNya), serta pohonlah kepadaNya mengampuni (dosa-dosa kamu yang telah lalu). Dan (ingatlah), kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain), (6)

"Iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa dan hartabendanya) dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat". (7)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. (8)

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya! Yang demikian (sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan sekalian alam, (9)

Dan Ia menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya (tersergam tinggi) di atasnya, serta Ia melimpahkan berkat padanya, dan Ia menentukan ada padaNya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalam empat masa.(10)

Kemudian Ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela" (11)

Lalu Ia menjadikannya tujuh langit, dalam dua masa; dan Ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan Kami hiasi langit yang dekat (pada pandangan mata penduduk bumi) dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. (12)

Oleh itu, kalau mereka (yang musyrik) berpaling (daripada mengesakan Allah dan menurut jalan yang lurus), maka katakanlah (wahai Muhammad): "Aku memberi amaran kepada kamu dengan (azab yang dahsyat, iaitu) petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Aad dan kaum Thamud!" (13)

Jika mengikut politik, tawaran harta, pangkat dan kekuasaan akan dapat menguntungkan Nabi Muhammad SAW dan dengan harta, pangkat dan kekuasaan tersebut boleh sahaja Nabi gunakan untuk mengembangkan dakwah, tidak perlu lagi bersusah payah untuk berjihad dan mendirikan kerajaan Islam di Madinah.

Namun, Baginda menolak tawaran yang diberikan kerana ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dakwah sendiri. Selain itu, tindakan tawar-menawar itu sendiri pada hakikatnya ditujukan untuk menyimpangkan dakwah dari landasan dan tujuan yang sebenar dan dalam dakwah berpegang prinsip ‘matlamat tidak menghalalkan cara’.

Firman Allah bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan”. (Surat Al-Kahf ayat 103- 104)

Semoga perjuangan menegakkan Islam tiada tawar menawar dengan mana-mana pihak.

No comments:

Post a Comment